Her på siden vil der hovedsaligt blive opslået nyheder! Hvis du som medlem ønsker et oplsag kan vi kontaktes på Tlf. 22173248 eller på email: deena@jubiimail.dk 

 

 

Vi satser på at have salgsklare hvalpe først i 2021.

 

Ring og hør mere!🤪

 

Eller mød os på facebook her:

https://www.facebook.com/groups/184425539572449/?ref=bookmarks

Eller her:

https://www.facebook.com/Opdr%C3%A6t-Solg%C3%A5rds-ratterrier-209854322421315/

 

NYHEDER

 

 Sidste nyt!

 

 

 

Nyhedsbrev september 2020-09

Kære hundevenner,

Reff. Af møde.

Efter et hyggeligt og vellykket træf’ på Solgård 5.9 blev det på vores fællesmøde vedtaget at vi fortsætter vores hundeklub i uafhængighed af andre klubber. ( Til de som ikke er informerede kan jeg kort oplyse at jeg p.g.a. uoverensstemmelser om racestandarten og manglende opbakning til racen, er fratrådt som racerep i DTK.) Det fritstiller os fra at skulle stambogsfører i en bestemt organisation. Ligesom vi også helst ser at racestandarten forbliver fastlagt som den fra starten er givet fra USA. Dette er den bedste måde at beskytte racen imod en usund udvikling. ( Det er jo det levende guld, vi har at gøre med!) J Vi har indset fordelene ved at være ”selvhjulpne” m.h.t. promotion af racen her i Norden. Vi vil fortsat hedde Rat Terriergruppen Danmark, Dog vil der blive oprettet en forening for betalende medlemmer. Da vi jo i fællesskab gerne vil kunne få designet og købe forskellige former for merchandise. Som. F.eks streamers til bilen med flot logo eller T-shirt, tasker. O.a. sjove ideer, samt en fin folder om grundlæggende oplysninger om racen og visitkort om vores forening. I starten vil vi nok være lidt låste af en lille økonomi, men, men. Det vil jo med tiden blive bedre. J I forbindelse med oprettelse af den betalende forening vil der være en del administrativt frivilligt arbejde. Vi vil dog gå stærkt ind for enkelthed. Så vi ikke bruger al den tid ved skrivebordet der skulle bruges på ”det sjove med hundene” Vi har således fælles repræsentation af og ansvar for, at vores dejlige race bliver promoveret af os selv! Med den fordel at vi jo kender og elsker vore hunde. Der vil så blive udnævnt et par oplysningstelefonnumre der kan vejlede Rat Terrier interesserede, til at besøge en frivilligt gæstfri Rat Terrier familie, så folk kan se hundene i deres lokalområde ”sådan cirka” Det hele er endnu på ”tegnebrættet” Men det skal nok blive godt ved FÆLLES HJÆLP. Vi ser MEGET gerne interesse for dette tiltag til at skabe et solidt og blomstrende fællesskab. Vi bliver jo flere og flere! J J Der vil blive meget mere at tale om m.h.t. de praktiske ting Jeg kan dog på nuværende tidspunkt sige at der vil blive en for medlemmer årlig kontingent på et symbolsk beløb til opstart. Ligesom der vil blive udarbejdet de lovpligtige foreningsvedtægter (så enkelt som vi kan gøre det) Mere om det alt sammen hen over efteråret. Når vi har fået iværksat det praktiske.

Derud over gik vores dag med hygge kaffe hundeleg og sludder om løst og fast, glæder, bekymringer, gode råd og erfaringsudveksling. En skøn familiedag! Tak til deltagerne for at bidrage til festlighederne! <3

De bedste hilsner til alle!

Deena & co.

******************************************************************

 

 

 

Nyhedsbrev d. 15 juni 2020

Refferat af afslutning af racerepræsentantskabet.

 

Kære venner,

Så er det på tide med et nyhedsbrev!

Som jeg tidligere har nævnt, har den seneste tid været præget af endnu flere udfordringer. (Nu må der godt snart blæse en medvind)

Jeg har i forbindelse med en episode på vores officielt registrerede raceklub, forsøgt at få klarhed på nogle spørgsmål i forbindelse med vores politik om racestandart og brugen af klubbens offentlige FB-side oprettet af mig.

Jeg står midt i min mors begravelse og hvad deraf følger da en ny bruger på FB-siden spørger hvor mange DANSKE opdræt der findes. Et medlem svarer et’ og jeg ser det og korrigere med et svar at der er to.

Inden jeg havde svaret kom der en kommentar fra Sverige, at der’ havde man både American Hairless og Rat Terrier. (Jeg har personligt INTET imod AHT som også er dejlige hunde!)

Jeg spørger Sverige, om der ikke kan annonceres et andet sted, end lige oven i mit svar. Jeg spørger pænt og hjælpsomt om det kan lade sig gøre, da jeg for det første ikke aner at damen er medlem i den Danske klub foruden sin egen svenske, og fordi det ikke er alle der må lave opslag på denne klubside.

Jeg havde i tankerne at det skabte et vældigt postyr da en af vore DANSKE opdrættere satte et billede på af sin hund som er registreret i en ”anden Dansk klub” fordi DKK ikke har samarbejde med hundens USA- klub, hvor han som ægte Amerikaner er registreret fra fødsel.

En Import der i første omgang blev blåstemplet inden køb, af DKK.

Denne vores egen nye genpulje, måtte der IKKE slås billeder op af i klubben.

Dette blev vores Danske opdrætter meget ked af. (hvilket jo er forståeligt) Da situationen er uforskyldt.

Ejer var webmaster og på det tidspunkt stod for siden i klubben. Siden blev slettet. Og jeg oprettede den nye i 2019.

Med tanke på dette, og UDEN personlige forbehold, gør jeg som jeg tror det forventes af mig.

Jeg tilbyder damen fra Sverige at reklamere på Opdræt Solgårds FB-side, indtil jeg får afklaret spørgsmål vedr. annoncering fra udlandet på den DANSKE side og så også med en anden race.

Disse hunde er jo formentligt svensk registrerede i svensk AHT/Rat Terrier klub, som jo så også er en anden klub end den pågældende.

Jeg fik ved første hændelse af vide at KUN hunde fra denne raceklub, må slås op på klubbens side, Der må ikke være andre klubber indblandet!

Derfor er jeg ikke afklaret i dette spørgsmål.

Jeg foreslår hjælpsomt at hun kan oprette en FB-side for American Hairless, i klubbens regi.

Damen bliver meget vred og ringer til klubbens bestyrelse og klager over mig.

Jeg kontakter damen efterfølgende, for at høre om alt er ok, om der er mere jeg kan gøre? NEJ! Det er der ikke! Alt er løst!Der er’ styr på det!

10 min efter får jeg en besked fra klubben, at vores side skal administreres af et bestyrelsesmedlem! Så om jeg vil gøre kontaktpersonen til administrator på siden.

Jeg fornemmer kraftigt at dette har med hændelsen for 10 min. siden at gøre. Idet samme person lige forinden har talt med Sverige.

Så jeg spørger og forklarer at jeg står midt i en begravelse og at det er min mor der er død så jeg står for ALT selv. Så om det lige kan vente til jeg kan få besvaret spørgsmålene hos klubbens formand, idet han SELV har været med til at indskærpe de regler vi har.

Som en del af Jer, ved  års-samling, har hørt at vi vedtog. (Til bevarelse af racestandarten, hold Jer fra at blande Jer med American Hairless)  Lad være at risikere at der pludselig ad omveje har sneget sig en hybrid ind i avlen med Hairless-gener. Hold det ADSKILT! Det' vedtog vi!

Og jeg har ikke fået besked på at noget er ændret.

Jeg har i øvrigt andre spørgsmål.

Dette bliver åbenbart taget ilde op for jeg får svar tilbage at, lige meget hvad, så vil jeg få samme svar. Så det vil ikke nytte at tale med formanden.

Hverken jeg eller den forrige webmaster har fået info om at der skal være administration fra bestyrelsen på vores FB-side.

Det har kørt i alle de år vi har været i klubben fint uden. Så jeg vil derfor gerne høre om jeg har sovet i timen.

Hvornår er det blevet besluttet?

Dette er åbenbart et ”ømt” spørgsmål. Jeg får bare af vide at sådan har det altid været. Basta!

Jeg undres over at der TO gange af TO personer kan oprettes en side UDEN at racegruppens webmaster bliver underrettet om denne regel.

Jeg kan i mine vilde tanker ikke komme bort fra at 10 min. efter den vrede svensker kontaktede samme person, kontaktes jeg om dette, af samme person som lige har talt med Sverige.

Er jeg mon bare dum?

Jeg vælger at skrive til klubformanden. Og afventer svar på mine spørgsmål. Dagene går. Jeg får ikke noget svar.

Først d. 2 juni om aftenen da jeg sidder overanstrengt i min sofa og forsøger at dulme mine smerter.  Efter at have ryddet et dødsbo alene.

Får jeg en besked fra klubben, samme person som talte med Sverige.

At NU havde jeg haft tid nok og INTET var sket. Netop! Intet var sket. Men nu skulle jeg se at få ændret på den side og gjort bestyrelsen medadministrativ. JAVEL!

Selve argumentet at det er praktisk er jeg helt med på. Selvfølgelig!

Men måden, Jeg bliver beordret på, den har jeg stadig ubesvarede spørgsmål til. Jeg siger at jeg STADIG ikke har fået svar på mine spørgsmål som jeg så i den anledning gentager og nu med tilføjelser om de ting vi blev lovet som aldrig blev en realitet i klubben. (Det har jeg også haft problemer med, løbende i de år vi har været i klubben.)

Dette førte til en ubehagelig diskussion om at det, var fuldt ud min egen skyld. (Samme svar som altid) Man fralægger sig et hvert ubehageligt ansvar. Så dette endte med at jeg bad personen om at stoppe skydningen, idet jeg simpelthen havde det for dårligt p.g.a. smerter til at jeg kunne tage denne sene diskussion.

Dette blev ignoreret med en modsigelse.

Jeg fik stablet mig på benene og op i kontoret for at udføre den befalede ordre. Sådan.

Og jeg ser så ret hurtigt at der er kommet TO administratorer fra bestyrelsen på siden.

Så føler jeg mig faktisk til grin og trådt på. Voksenmobning er nok det korrekte ord. 

Så i mine vilde tanker siger noget mig, at det nok er på tide at jeg stopper som racerepræsentant.

Jeg er nok for gammel til dette show og så har jeg jo i et par år været vældig syg og indlagt et utal af gange uden at man fandt en løsning, som jeg håbede. I perioder troede jeg at, jeg skulle dø.

Alligevel passede jeg trods besværligheder min post som racerep.

Mine tanker råbte, Deena du må holde op nu!

Så jeg skrev til Jer på Opdræt Solgårds FB-side og meddelte at Gruppen/Jer som jeg elskede var nødt til at se Jer om efter en stedfortræder som kunne tage min post i klubregi.

Fordi jeg ikke synes jeg rigtig kom nogen vegne uden den opbakning vi fra starten blev lovet.

Jeg skrev at da vi jo er’ et dejligt fasttømret fællesskab ”forlod” jeg Jer ikke, men I som blev i klubben (uden mig) måtte finde en ny ”mor” Og de andre (som ikke er i raceklubben) men i vores private fællesskab på min regning, var velkomne til stadig at følge med mig i forhold til vores hyggelige komsammen, osv.  

Straks jeg havde slået opslaget op på siden og delt til Ratterriergruppen i klubben, så alle havde en chance for at se at der skulle indsættes ny racerep.

Straks blev jeg pr sms af klubbens to bestyrelsesmedlemmer beordret sletning af opslaget, under trusler med at de ville anmelde mig i DKK og med alvorlige konsekvenser til følge!

Jeg svarede at da der jo nu var 2 nye administratorer på siden kunne de jo slette af hjertens lyst.

Jeg gik op i kontoret og trykkede mig ud fra siden.

Jeg SKULLE tilsyneladende bare ”knægtes” uanset hvad.

Dette opslag bliver nu brugt imod mig.

Man beskylder mig for at boykotte klubben og opfordre medlemmerne til at forlade klubben. ????

Det gjorde jeg jo IKKE. Jeg sagde, at de, som var medlem i raceklubben skulle finde en ny racerep.

Dette havde jo ikke været nødvendigt at skrive, hvis jeg mente folk skulle forlade klubben.

Så det er en lidt kringlet beskyldning fra klubben.

Men, i fuld enighed har de ud fra hvad de selv synes er ”tungtvejende grunde” til at afsætte mig fra posten med øjeblikkelig virkning! Hvilket så også gælder Kim, som er aldeles uforskyldt i denne sag.

Jeg var skuffet og ked af at mit ”hjerteblod” blev hånet og trådt på. Alt det vi brænder for er blevet latterlig gjort, ved at ignorere mine spørgsmål, kommandere rundt, og forvente en her og nu løsning der ikke går den anden vej rundt når JEG stiller spørgsmål eller krav. Det ignoreres! Så hvad er min rolle mon egentlig i den post? Mon de selv kan finde ud af det? Jeg fik aldrig svaret, men jeg gætter.

Og nu ærgrer jeg mig over at vi fik racen ind i denne klub. Set i bakspejlet kan jeg godt se hvorfor det skete. En klub får øje på et nyt ”emne” Og griber chancen for at være FØRST med den nye race i landet. For det ”glimrer” i klubregi. Derfor alle de fine løfter om opbakning der aldrig rigtig blev til andet end en stor ”prut”

 Lige nu er jeg som konen med æggene.

Ja, der ligger alt mit hjerteblod, alle mine kampe og trængsler og hele min pensionistopsparing og alle de genvordigheder der er ved sådan et pionerarbejde og flyder.

Vi har lidt afsavn, vi har haft hul i taget, vi kører i en gammel bil. Fordi, ALT for racen. ALT for ”klubben” Importer med nyt blod så vi kunne servicere vore medlemmer med parringer osv. ALT dette er man ikke interesseret i. I ”klubben” 

Her ser det ud til at man kun er interesseret i hvordan man ”tager sig ud” udad til. Her handler det om ”klubbens” ansigt. Som jeg uforvarende har krøllet i min iver efter at gøre tingene korrekt for racen.

Så mon ikke der i klubben er mere brug for en person der vil repræsenterer ”klubben” i denne racegruppe? 

Det gik op for mig undervejs at det her IKKE handlede om racen, men om KLUBBEN.

Jeg arbejder for RACEN! Og KUN racen.

Da jeg kan risikerer repressalier er der herfor ikke nævnt navne.

Jeg synes at jeg skylder gruppen en forklaring på hændelserne. Men som vi ved’ sandheden er desværre ikke altid velset/hørt. Og Jeg HAR fået trådt på en’ øm tå i klubregi.

Det var for mit vedkommende det’ kapitel.

Kapitel 2 starter her med at jeg gør som jeg plejer.

Jeg vil resten af mine dage arbejde for RACEN og for at beholde en original racestandart.

Jeg ved hvor svært det er når man begynder at udstille, så begynder racen at ændre karakter alt efter hvem der dyster og hvilke drømmemål man i de forskellige klubber har.

Der bliver figureret her og der. Lagt til og trukket fra. Og Vup’ti så ser hunden lige med et’ temmelig anderledes ud. Og har fået sundhedsproblemer, ændret størrelse osv. osv.

Det er den del af udviklingen der skal holdes nøje øje med.

Det kan gå grueligt galt. Lad os ikke håbe det går så galt i klubben.

Jeg er ude nu og har INGEN indflydelse på hvad der besluttes vedr. racen der’.

Jeg bestemmer kun her hos mig, hvad jeg kan gøre for at bevare racestandarten igennem mit eget personlige arbejde.

Jeg vil for at være lidt med i klub-livet bevæge mig lidt i en anden klub. Som jeg også er medlem af.

Hvor mange og hvilke klubber man synes man har behov for, er efter min bedste overbevisning et personligt valg.

Jeg går derhen hvor man tilbyder det jeg synes jeg skal bruge til fremmelse og gavn for racen. Det er vel det mest naturlige.

Derfor er vi her på Opdræt Solgårds hyggelige fællesskab, ligeglade med hvem og hvor mange eller lidt klubber I kære venner er medlem af.

Det VIGTIGSTE er STADIG vores fællesskab, kontakt og sommer komsammen, tilsammen med en FREMTID FOR RACEN.

Jeg arbejder videre uden klub. Hvem ved om det i den sidste ende er en udmærket løsning. Eller ting ændrer sig positivt.

Indtil da er vi åbne for alle slags gavnlige forslag til promovering af racen.

Som vi vil sætte på dagsordenen til vores glædelige fælles hyggedag, d. 1ste August hvor vi håber at se så mange af Jer som muligt.

Husk at melde Jer, så jeg ved hvor mange kager jeg skal hamle op med! 🤩🤩

Jeres

Deena & Kim

 

 

Nyhedsbrev 3 dec. 2019-12-03

 

Kære hundefamilier ❤

 

Nu er vi nået til sidste måned af 2019. Sikken et år! Det har VIRKELIG for Opdræt Solgård været et stressende år. (Det var 2018 også! og vi så fremad) Vi skal tilsyneladende endnu længere frem før de udfordrende vinde lægger sig.

 

Som I jo nok ved startede udfordringerne med at vi med stor undren måtte konstaterer at Hr. Floke ikke kunne lave hvalpe på grund af et yderst sjældent fænomen, manglende evne til at danne sædvæske. Vi gik derfor i ”tomgang” med Pejula som ikke fik hvalpe efter planen. (Hvilket Cirkeline Brandt også måtte sande) Da Babeth heller ikke blev drægtig. Lykkeligvis har Cirkeline og Babeth nu fået ”Jack” som også er fra USA! og der er lavet en dejlig hvalp. At pejula ikke blev drægtig trods de flotteste parringer, og vi kender hendes gode fertilitet! Det’ handlede vi på og fik købt ny hanhund samt supplement en ny tæve. Kravet om erstatning fra USA af manglende avlsevne, var at vi foretog kastration og sendte billeddokumentation. Attester på manglende evne var ikke nok. Jeg har ALTID været imod at man kastrerer hanhunde! Jeg har i mange år vidst hvad det i de allerfleste tilfælde medfører, At man fratager hanhunden sin personlige status i en flok. En kastrat ville (hvis det fandtes) i naturen, blive udstødt eller dræbt det er nemlig hvad der sker med unaturlige og svage individer i en flok. Og dette instinkt er stærkt. Også hos tamhunden. Men, men Jeg var i en situation at hvis jeg afslog dette, så ingen erstatning på hr Floke som jo har kostet en ret stor sum at importerer. Så jeg følte mig afskyeligt presset og fik desuden at vide af ”forstandige folk” at jeg blot var en pyldremor. Derfor blev Hr. Floke kastreret og der blev importeret 2 nye hunde i Juni under meget stort postyr og yderligere stress. Idet kurer som skulle bringe hundene til DK. Blev ved med at forlange ”flere penge til div. papirer og veterinær udgifter” Vi var lige på nippet til at bede kurer (som er bosat i en anden stat) om at returnere hvalpene til opdrætter Men gjorde det ikke fordi vi ikke kender de juridiske regler godt nok og hvalpene samt et svimlende beløb til vet. Og fly samt kurer VAR jo betalt. Det endte med at hundene ankom med UGYLDIGE papirer! Til Kastrup. Så vi måtte have en volontør til, efter lukketid og til dobbelt pris, hurtigt at lave nye importpapirer til hundene for at undgå at de to små der havde rejst så langt, ville blive sat på næste fly hjem igen. Altså dobbelt regning på papirer IGEN! Der stod vi to ”gamle mennesker” tilbageholdt af lufthavnspolitiet for ulovlig indsmugling af hunde. Jeg troede jeg skulle dø af skam! Men vi fik ordnet udfordringen og kom hjem med de små. Flokken tog godt imod dem og vi var glade og meget meget fattige! Vi skulle have haft ny tagryg på gården. Det fik vi IKKE! Så nu beder vi alle engle om at vi klarer den’ udfordring også. Det er bare om at have ”is i maven” Når man starter en ny race op. Op på hesten igen!

 

Det gik så rigtig godt sommeren over, og Hr. Floke var alles hyggeonkel og klovn. Han elskede at løbe over og gemme sig bag den store sten i haven og så springe hovedkulds ud midt i flokken BHØ! Til stor fornøjelse for alle, der så drønede efter ham, rundt og rundt. Hold op hvor vi lo ad den opvisning.

 

Så kommer Lisbeth den nye pigehvalp i løbetid. Og Frida følger trop. Vi parrer Frida med Enzo løbende over ca. 10 dage hvor alt går godt.

 

Lisbeth, bliver mere og mere provokerende i sin opførsel overfor Hr. Floke, og mange gange må vi gribe ind og irettesætte den unge dame for sin grove opførsel. Floke kan til sidst ikke få lov at være i fred. Så vi skal være der hele tiden for at holde den emsige dame i ave. En lørdag aften i oktober lige efter middagen kan jeg hører nogle ”underlige halvkvalte skrig” Der bestemt ikke ligner leg. Vi for’ ud og så vores to gamle venner Enzo og Floke i et drabeligt slagsmål med den lille Lisbeth deltagende i ”festen” Vi fik dem fra hinanden. Enzo skulle sys både her og der og Floke var fuld af små huller som en si. Lisbet havde fået en lille skramme på sit forben men ellers fejlede damen intet. Ej heller humøret.

 

Begge drenge kom til hospital og skulle behandles og begge er friske igen. Floke var dog meget længe om at komme sig over det dramatiske overfald. Og jeg har lært at tro på hvad jeg ved. Fremfor at lytte og acceptere noget der skurer i mine øre. Om noget har jeg fortrudt at jeg lod mig presse til at få stakkels Floke kastreret. Så jeg kan kun understrege kastrer ALDRIG din hund medmindre det er påkrævet på grund af sygdom! Slet ikke en flokhund.  Stemningen i flokken var meget trykket. Og vi turde slet ikke have de to slagsbrødre sammen. Derfor kunne vi ikke længere tilbyde Hr. Floke et trygt hjem. Vi kunne ikke længere opfylde Flokes behov for et kærligt og lykkeligt hjem! DET SVED! Og jeg græder bare ved at fortælle om det. Men det har dog lettet mit hjerte at Hr. Floke har et rigtig godt hjem nu. Hos dejlige mennesker og bedst Floke har fået en skøn kammerat som hedder Flaco ❤ En Podenco Andalusia- hund fra det Spanske.

 

Imens Fridas drægtighed skrider frem, har der været en alvorlig tænkepause. Jeg vil jo gerne gøre det bedste for alle! Vores klub, Vores opdræt og Racen.

 

Derfor er det besluttet at begge de nyeste importhunde skal ud i nye hjem. De vil stadig være iblandt os (vi er jo en stor skøn hundefamilie) Gunvald, vil således STADIG være til rådighed for vore avlstæver. Både her i huset men også for Jer andre. Gunvald er ved at prøve lykken som bofælle hos vores Coco-pige fra kuld C. ❤ Vi satser på at det bliver til glæde for os alle!

 

Lisbeth flytter omkring Juletid til en sød og kærlig dame i nærheden af København. Hun vil muligvis udgå af vores avl. Det tager vi så i strakt arm.

 

Fridas drægtighed så superflot ud. Men da vi kun bruger scanning hvis der er fare på færde, så ved vi aldrig hvor mange hvalpe der er, og erfaringsmæssigt er det alligevel ikke så nøjagtigt. Frida er sat til 63 dage efter 1ste parring. De sidste par nætter har hun holdt mig vågen, dog blot fordi hun mente at have brug for selskab. Nu er det 3die dec. og maven er blevet mindre, Ja! Mindre. Man skal høre meget før ørerne falder af! Men jeg er nu der’ hvor jeg er begyndt at miste håbet om at se hvalpe i år. Der er så for første gang i min tid som opdrætter tale om en pseudo-drægtighed. Som kan skyldes flere årsager. Det kan være hormonforstyrrelser på grund af omrokering af flokmedlemmer. Eller stress i flokken, som der jo har været på grund af Lisbeths uvilje imod Hr. Floke. Eller der kan være tale om kemisk påvirkning af hormoner fra noget af det landmændene bruger på markerne. Det vil vi muligvis ikke få at vide.

 

Jeg har gjort det så godt jeg kunne. Men ak’ ikke godt nok med de vinde der har blæst. Jeg beklager dybt at vi ikke har kunnet præstere noget VIRKELIGT STORSLÅET for vores lille klub. Men forsøgt DET har vi! ❤

 

Planen for fremtiden: Op på hesten igen! J Når jeg lige har slugt dette års ”kamel” Kaster jeg mig over at skrive til vores hovedklubber vedr. bistand til godkendelse i FCI-organisationen. Imens vi venter på nye løbetider og nye chancer i et forhåbentligt roligt og mildt nyt år 2020 med masser af medvind og sommerkomsammen 

 

Tilbage er nu blot at ønske alle en Rigtig dejlig og velsignet Jul Og et lykkeligt nyt år. ❤ I som er på hvalpeventeliste bedes venligst kontakte os snarest! Vi refunderer depositum uden vrøvl hvis i ønsker ikke at være på ventelisten som jo har været "for lang" Vi beklager dybt!

 

De bedste hilsner

 

Deena Østmar

 

(Jeres racerepræsentant)

 

 

 

 

Kære Medlemmer i Rat terrier gruppen,

 

Hermed nyhedsopdatering for Juni 2019.06.21

 

Vi havde en dejlig dag d. juni, til vores traditionelle træf og generalforsamling. Vi er dog triste over et ret så minimalt fremmøde da vi havde vigtige ting at drøfte. Vi skulle bl.a. tale om at vi har ansøgt midler til klubaktiviteter, samt pr. materiale ”så vi kan gå ud og prale lidt” Bl.a. til store hestedag 2019 hvor vi har stand sammen med andre fra DTK. Dette kan godt blive svært når vi har måttet erfare at der stort set ikke er nogen i denne gruppe der er medlemmer i DTK. (I skal nok huske at der ikke bliver delt midler og fordele ud til ikke medlemmer) Her kan vi ikke trylle!

 

Det blev på mødet vedtaget at vi snarest skal have sendt en papirskrivelse ud til alle, med underskrift indsamling anmodning om at de større organisationer DTK/ DKK samt Sverige og Finish kennel klub kollektivt anmoder NKU om at anmode FCI om endelig racegodkendelse. Ligeledes vil Jeg kontakte UKC og Tyskland for at høre om de vil være aktive i dette. Det er en opgave der godt kan tage lidt tid.

 

Vi talte også om alternative klubmuligheder i forhold til at der i de forskellige kredse af vores nuværende klub ikke alle steder er de store fordele ved medlemskab idet der ikke er så megen aktivitet udover i DTK kreds 5, her på Sjælland. Jeg har delt linket på opdræt Solgårds FB-side. Hvis det skulle have nogens interesse!

 

Vi fik også talt om fremtid og avl og nye blod linier til gavn for racen. Her har Opdræt Solgård lagt ud med anskaffelse af endnu 2 vidunderlige Seegmiller hunde. En hanhund og en tæve. (Felix & Lisbeth) som I jo nok allerede har set, er’ ankommet til Solgård. Vi har dog imidlertid nogen forsinkelse på registrerings oplysninger. Vi håber dog snarest at kunne informere alle med interesse i avl af racen! AKC arbejder på sagen!  

 

Så har vi jo iblandt os også for ikke så længe siden, fået en ny hanhund/ blodlinie at trække på fra Cirkeline Brandt. En lækker lille fyr ved navn Jack.

 

Jeg vender tilbage med opdateringer på klubbens nye hunde snarest der foreligger nyt.

 

Hermed ønskes alle en rigtig dejlig sommer!

 

Vi håber at se alle der kan komme til Store hestedag i Roskilde i september.

 

De bedste hilsner fra Jeres race rep.

 

Deena

 

 

 

Nyhedsopdatering  24 april 2019.

 

Kære RatTerrier venner,

 

Tiden nærmer sig vores årlige sommertræf. Vi glæder os meget til at se så mange som muligt. Til denne hyggelige dag. Vi afholder jo også denne dag generalforsamling, så i bedes tænke over hvad I evt. ønsker at vi tager op til debat og overvejelser på denne dag. 1ste juni. 😀

 

Som I jo nok er bekendt med har vi haft en del udfordringer her på Solgård. Dels har jeg været syg, og dels har vi haft nogle gevaldige op og nedture med vores højt elskede Floke. Vi har fået Floke tjekket, Først en’ gang, så en gang til og efter tre ”tilsyneladende normale parringer” med vores absolut fertile tævehund Pejula, er der end ikke skyggen af liv. Der er tilsyneladende ingen umiddelbar forklaring på fænomenet, og der kan mærkværdigvis ikke tages en sædanalyse, da han ikke (leverer den væske der skal analyseres) Så vi er nødt til at acceptere at sådan er det altså bare. En mavepuster af format!  Fordi han jo er indkøbt til at kunne servicere i avls regi. Så vi har nu måttet meddele USA at vi har problemer.  Der vil derfor i slutningen af maj, ankomme en ny lille mand til flokken på Solgård. Han skal så, når han vokser til, sammen med Enzo overtage Flokes job funktion. Floke bliver derfor ”forfremmet” til vagtmester, vicevært og frem for alt hyggeonkel for store og små to og firben. En Rigtig knus-elskelig fyr er han jo med sit gode sind. Han vil være helt unik! ❤ for ham bliver der aldrig aflæggere af, han skal nydes som han er ❤ Vi satser på at kunne præsentere ”Den nye guldklump” 🤪 ved vores sommertræf dersom tingene vil gå efter planen som vi håber.

 

 

 

De bedste forårs hilsner fra

 

Deena / Jeres racerep.

 

Tlf. 22173248

 

 

NEWS
English version:

Dear RatTerrier friends,

 

Time is approaching our annual summer practice. We look forward to seeing as many people as possible. For this nice day. We also hold this day's general meeting, so please think about what you possibly need. want us to take up debate and reflection on this day. 1st June.

 As you probably know, we have had a lot of challenges here at Solgård. On the one hand I have been ill, and partly we have had some tremendous ups and downs with our beloved Floke. We've got the Floke checked, first one 'once, then once again and after three "seemingly normal mating" with our absolutely fertile bitch dog Pejula, there's even the shadow of life. There is apparently no immediate explanation of the phenomenon, and we can strangely not take a sperm analysis as he does not (supply the fluid to be analyzed) So we have to accept that this is the only way. A belly breaker of format! Crying Because he is bought to be able to service in breeding. So we have now had to inform the US that we have problems. Therefore, in late May, a new little man will arrive at the herd at Solgård. He must then, when he grows up, along with Enzo take over Floke's job function. Herd is therefore "promoted" to the caretaker, caretaker and, above all, the cousin for big and small two and the lizard. He is a really sweet-loving guy with his good mind. He will be unique! Heart for him never gets rid of, he must be enjoyed as he is Heart We aim to be able to present "The new gold nugget" Wild at our summer event if things will go according to plan that we hope.

 

 

 

Nyhedsbrev februar 2019.02.19

 

Kære Ratterrier-folk

 

Lige en lille nyhedsopdatering fra Jeres racerep.

 

Der var søndag d. 17.2.2019 race/kredsmøde i Dansk Terrier Klub. I den forbindelse var der gennemgang af forskellige punkter på dagsordenen. Det der kunne være interessant for os er lidt ændringer i forbindelse med medlemskab i DTK. (Dansk Terrier Klub.)

 

Der vil være lidt prisændringer (alting stiger jo! Drift trykkeri osv.)

 

Det blev derfor vedtaget at forhøje det årlige medlemsabonnement til 395kr. incl. medlemsblad og fuld stemmeret.

 

325kr. ved medlemskab med mulighed for onlineblad

 

Støttemedlemsskab udgår.

 

Opdatering på dette, når bestyrelsen har endeligt offentliggjort de nye priser.

 

Hvalpekøbere får fremover automatisk gratis prøve-medlemsskab i en periode på 1 år. (uden stemmeret) Men, hvor man kan benytte sig af alle andre mulige medlemsfordele. Arrangementer og aktiviteter der er holdt i et fornuftigt prisleje. (nogle gratis) samt onlineblad og i almindelighed råd, vejledning, og hyggeligt samvær med interessefæller. Jeg opfordrer, brug det! Til De af Jer der ikke er medlem af DTK, vil jeg opfordre, Der sker mange spændende ting for dig og din hund! Det er ligeledes vigtigt af hensyn til vores promovering af Ratterrieren, og de evt. økonomiske midler vi kan søge tilskud til i forbindelse med arrangementer, ture, mercandise osv. Kom nu ind i kampen venner! 🙂🤪

 

Ligeledes vil der blive foretaget en sammenlægning af kredsene. Det geografiske billede af kredssammenlægningen vil blive offentligt når bestyrelsen har udarbejdet dette.

 

Fremover vil aktiviteterne i kredsene være mere fleksible. Idet at der der som der er stemning for at oprette ønskede og manglende aktiviteter i et område er der ikke længere afhængighed af vedtægter fra bestyrelsen. De kan direkte ansøges/meddeles i DTK via tlf. eller email så man kan udarbejde hvad der kræves af midler til den aktuelle aktivitet. Det kan være f.eks. kurser, trim & negleklip, legestue, gåture, Barn/hund, Hygge & socialt samvær, ja! Kun fantasien sætter grænser. Betaling/økonomi/ deltagergebyrer til oprettelse og afholdelse af kreds aktiviteter, kan fremover oprettes på Mobilepay hvor man får tilknyttet en anvendelseskode ved at kontakte DTK.

 

Det blev ligeledes taget op hvorvidt medlemmer skal oprettes på en offentlig email liste på vore interne racesider. (Ratterrier) Såfremt der er stemning for at tilmelde sig denne oficielle liste kan man henvende sig til sin racerep. Som vil lade oplysningerne gå videre til webmaster. Fordelen ved dette er at I kan komme i kontakt med hinanden direkte, dersom der er behov. I skal STADIG holde øje med vores racesider for vigtig info. F.eks. møder og arrangementer.

 

Dernæst er der sket en ændring af pointsystem ved udstilling som nu fungerer således at de point man har optjent i h.h. DKK og DTK nu kan sammenlægges, således at for at blive årets racevinder sammenlægges point fra både DKK og DTK. Mere om dette i TN senere. Af meget stor interesse for os som race, er de muligheder vi kan få for at promovere racen. Der afholdes arrangement ”Store Hestedag” på Roskilde dyrskueplads, Sjælland i sep. https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/events-i-dkk/store-hestedag Hvor der også vil være skue. Vi håber på så mange Ratterrier som muligt! Vi har også i den anledning mulighed for igennem kreds 3 at kunne dele en stand, dog er kriteriet at det ikke udelukkende er VORES race der præsenteres men Dansk Terrier Klub. Vi har dog mulighed for at have flyers og andet materiale på standen vedr. vores dejlige race. Og også mulighed for at gå rundt iblandt folk med egne hunde. Vi skal bare finde nogle frivillige ”vagter” idet standen skal være bemandet i to dage i åbningstiden. Jeg har ikke fået deadline på muligheden endnu, men vi skal være klar med en hurtig beslutning. Derfor vil det glæde os alle om i melder jer til ”Vagtteamet” som så vil fordele vagterne disse to dage!

 

Sidst fik vi talt om, at der mangler trænere i DTK. Fordi uddannelsen foregår over 8 weekender i Nordjylland, med alt betalt! Det er en kvalitetsuddannelse man har for livet! Dernæst indgår man en kontrakt i en periode med DTK. Er du evt. interesseret så på med vanten og kontakt DTK!

 

Slutteligt Vær rare at melde ud lidt hurtigt vedr. standvagt på store hestedags weekenden! Så skal jeg forsøge at gøre ”drøm til virkelighed”

 

De bedste hilsner for nu, og på gensyn 1 juni til Hvalpe/unghundedag og generalforsamling.

 

Deena Østmar

 

Racerep.

 

Tlf. 22173248 email: deena@jubiimail.dk

 

 

 

Julebrev til Ratterrierklubben Julen 2018

 

Kære klubmedlemmer,

 

Der er nu gået endnu et år. Vi har desværre misset vores årlige hyggearrangement. Som I ved har jeg kæmpet med svær sygdom hele året, hvilket har gjort det umuligt at planlægge noget i kalenderen. Men, selv om jeg stadig er syg. Så agter jeg at vende billedet og blive rask og aktiv igen. Forklaringen på min uheldige situation skal forklares ganske kort med at nogle læger har fejlvurderet mit forløb. Hvilket de p.g.a. ”faglig forfængelighed” ikke har til sinds at indrømme. Dette har ført til en krig i sundhedsvæsenet hvor en’ læge har sørget for at afskærer mig alle muligheder for ufærdigudredning og beh. I det Danske sundhedsvæsen som jeg efter loven har krav på. Dette er selvfølgelig ulovligt! Og en klagesag kan tage 3 år. Og advokatsag lige så længe. Jeg står imidlertid ret stærkt i en advokatsag. I mellemtiden skal jeg så for egen regning etablere færdigudredning og behandling i udlandet. Hvilket er svært samtidigt med at være meget syg og meget af tiden på hospital hvor jeg dog ikke bliver behandlet. Blot efter loven akut ”stabiliseret” som det hedder. Derfor har det ligget lidt sløjt med tiltag til ”det sjove” i vores lille klub, hvilket jeg beklager! Planen er dog at vende tilbage med nye tiltag snarest jeg kan komme af sted med det, efter behandling i privatregi. Vi vil derfor satse på at afholde vores årlige hvalpetræf kombineret med vores årsmøde/generalforsamling Lørdag d. 1. 6. 2019 kl. 12.30 som vi plejer at gøre med madpakker, kagebord og hygge til alle enten her på Opdræt Solgård eller vi låner lokaliteter af DTK. Der vil komme opdatering af kalender og klubaktiviteter for år 2019 i løbet af januar. Som I jo også ved har vi her på Opdræt Solgård haft et dejligt kuld hvalpe dette efterår. Der var forudbestilt flere hvalpe. Men vi har dog måttet konstatere, at folk desværre ikke altid er så seriøse med de ”ønskebørn” de bestiller. Så vi har stadig en super lækker han hvalp som ikke har fået nyt hjem. Dannie, kan ses på vores Website!  I den anledning har vi ændret lidt på begrebet hvalpe-venteliste. Idet vi ser os nødsaget til at oprette et depositum som så fratrækkes købsprisen for ikke at stå med hvalpe der bare ”skal afsættes” Vi har en drøm om at lave ”ønskebørn” Så håber vi at vi kan undgå useriøse bestillinger. Vores opdræt er af kærlighed til racen! To af vore hvalpe er flyttet udenfor vore landegrænser, og vi glæder os over at der nu er skabt grobund for samarbejde om racen i Germany og Finland, som I måske har set er vores lille klub også udvidet med nye medlemmer. 🙂😀 Til Jer alle er der nu blot at sige, Rigtig glædelig Jul og er velsignet fredfyldt lykkebringende nyt år 2019, På gensyn!

 

De bedste hilsner fra

 

Deena Østmar

 

Tlf. 22173248

 

Racerepræsentant D.R.K.

 

(Dansk Ratterrier Klub)

 

 OBS! sommertræf/generalforsamling

 Vores SOMMERTRÆF, i år løber af stabelen LØRDAG d. 1 JUNI 2019 kl. 12.30. I Bedes derfor senest d 15 maj påskrive Jer tilmelding for Det årlige sommertræf/generalforsamling eller melde ud til Deena på tlf. 22173248 ellers blot her: email. deena@jubiimail.dk

 

Med Venlig hilsen

Deena Østmar

Racerepræsentant for RatTerrier

Dansk Terrier Klub

 

 

Møde d. 1 juli i Dansk Ratterrier klub (referat)

Vi har nu netop haft vores første officielle møde i ratterrier-klubben, som nu hører ind under DTK. (Dansk Terrier Klub) Vi havde besøg af Robert Raeder, formand for DTK. Som kom helt fra Jylland for at fortælle os om vores fremtidige muligheder. Vi har nu besluttet at indgå et samarbejde med DTK som specialklub under deres vinger. Vi glæder os meget til en fremtid fuld af de muligheder vi ikke rigtigt har haft før, som en minoritetsklub. Men som I jo nok ved, Vi vokser og bliver flere og flere! Et samarbejde med DTK betyder udover de mange dejlige tilbud på aktiviteter af enhver art for hund og ejer også opbakning til os som klub. Så vi virkelig kan blomstre! Vi har hermed også mulighed for at lægge ekstra pres på vores endelige FCI racegodkendelse. Så vi kan komme helt til tops med vores udstillingshunde. Husk på vi er pionerere for racen her i Norden! Vi går ind i et nyt og rigtig spændende kapitel som klub. På mødet d. 1. juli vedtog vi at deles om det arbejde der er forbundet med at være en klub. Således gik racerepræsentantskabet til Dina Østmar/Kim Brock Faber. Webmaster og redaktør blev Cirkeline Brandt. Det hele er endnu meget nyt så der skal muligvis ske nogle ændringer hen ad vejen, som vi vil beslutte i fællesskab når vi holder møde nogle gange om året. Valg af folk til de forskellige poster vil ske hvert andet år. Medmindre andet er nødvendigt! I fremtiden, vil vi få en ny webside! Hvor I alle er hjerteligt velkomne til at lave opslag, hvis i har en sjov historie eller en oplysning og andet på hjerte. Så vil Cirkeline sørge for at det bliver slået op. Vi hører nu under en ”moderklub” Derfor vil vores klubnavn i fremtiden være skiftet ud fra Nordisk Ratterrier Klub til, Dansk Terrier Klub, Ratterrier. (DTK Ratterrier) Da vi nu har fået så meget at kunne nyde godt af, vil vi opfordre vore medlemmer til at indgå medlemskab i Dansk Terrier Klub. Her får man så også det lækre tidsskrift Terrier Nyt 6 gange årligt med masser af læsestof! Til gengæld er vores egen lille cirkel stadigvæk gratis! Dog må der gerne doneres lidt til kaffekassen ved møder og lign. Så kære medlemmer, meld Jer meget gerne ind i Dansk Terrier Klub  https://www.dansk-terrier-klub.dk/  Sammen er vi stærke! Oplysninger om den nye webside vil komme snarest!

Deena Østmar /Racerepræsentant

Kontakt Tlf. 22173248/ 22728908

 

 

Vi kan netop nu præsentere nyt hvalpekuld! 

 

Nyt kuld planlagt 2018 🤪 

Se dem under fanen hvalpe til salg!

Hvis du ønsker at forud reserverer en hvalp, vil der være et depositum på 1500 kr. Som fratrækkes hvalpens pris når du køber. Du vil således have mulighed for at være første, anden, tredie, vælger af hvalp, i den rækkefølge du er tilmeldt! Hvis Solgård ikke kan opfylde krav om køn får du dit depositum retur. 

Forældrehundene vil være:

Mor: Seegmiller's Frida

Far: Seegmiller's Enzo

Endvidere yder vi avlstjeneste med:

Seegmillers Enzo & Seegmillers Floke

Kom gerne og oplev Solgårds hunde "live" og se forældrehundene!

 

Obs! Vi opfordrer vore hvalpeejere til at søge medlemsskab i Dansk Terrier Klub! Dette fordi vi gerne vil have racen godkendt i FCI og kunne stambogsføre i DKK. Nu er vi endelig kommet på X-listen i DKK. Dette betyder at vi i et vidst omfang kan udstille og ligeledes stambogsføre i DKK. Vi mangler dog stadigvæk at lægge pres på DKK. og NKU for at få international optagelse i FCI registret. Da vi nu er en specialklub under DTK kan vi yderligere få deres hjælp og opbakning til race-optagelse i FCI Så meld Jer meget gerne ind i DTK Sammen er vi stærke!

Vi prøver at gøre noget ved det igen! Da vi i sin tid fik Enzo fik vi at vide i DKK. at der ikke er noget der hedder American Rat Terrier. Begrundelsen var dengang at racen ikke er FCI-godkendt. Det er den stadig ikke! Vi har rettet henvendelse til FCI som siger at ingen organisation udenfor USA har bedt om optagelse på FCI-racelisten. Det skal DKK. gøre! Så vi må gå den vej!  I USA siger AKC at racen er' under behandling. Så vi har været fejlinformerede både Amerikanerne og vi. Reglerne for optagelse i FCI er at de landes organisationer hvor racen er i landet, skal bede om dette hos FCI. Dette faktum har de ikke vidst i USA og derfor har vi heller ikke vidst det før vi tog kontakt til FCI. Derfor har vi ventet og ventet i god tro. Vi må bare se at få racen til godkendelse og optagelse i FCI. Så kære medlemmer på med vanten! 🙂 Vis Jeres ansigter i DKK. 🤪 Og Dansk Terrier Klub som vi nu er en del af! Og vigtigt! Til medlemmer hvis hunde har AKC stamtavle skal I (selvfølgelig valgfrit) indsende kopi af ejerregistrering samt AKC stamtavle og kopi af registrering i Dansk hunderegister. Så vil I modtage Dansk registreringsnr af Jeres Rat Terrier som I kan bruge ved tilmelding til udstilling og andre aktiviteter i DKK. & DTK 🤩

 

 

Så fik vi Dansk statsborgerskab!

Seegmillers Floke 5 mdr.

Seegmillers Frida 5 mdr.

Pejula, ankom til Solgård fra USA, forår 2014. Hun er nu mor til et hvalpekuld!

Fanny & Pejula i leg. Her, 3 mdr. gamle. foto: Seegmillers Farm USA 2014!